Als persoon met een beperking kan u moeite hebben bij het uitvoeren van bepaalde activiteiten. Hulpmiddelen en aanpassingen kunnen u helpen om deze activiteiten toch zelfstandig en terug optimaal uit te voeren. Vanuit het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap kan u een tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen in privésituaties krijgen (niet voor school- of werksituaties). 

 

Voor veelgevraagde hulpmiddelen en aanpassingen voorziet het VAPH een standaard tegemoetkoming. Het VAPH voorziet een maximumbedrag dat terugbetaald wordt. In de meeste gevallen dient u eerste een aanvraag voor een tegemoetkoming in bij het VAPH en vervolgens koopt u het hulpmiddel aan of laat u de aanpassing uitvoeren. 

 

Voorwaarden om een tegemoetkoming te kunnen krijgen vanuit het VAPH:

  • u moet erkend zijn door het VAPH als persoon met een handicap.
  • U bent jonger als 65 jaar als u een eerste keer ondersteuning aanvraagt.
  • U moet in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen. 

 

We ondersteunen u bij het indienen van een aanvraag voor tegemoetkoming bij het VAPH voor volgende zaken: 

  • Aanvraag hulpmiddelen en aanpassingen 
  • Gemotiveerde vereenvoudigde aanvraag 

 

We helpen je in uw zoektocht naar het geschikte hulpmiddel of de meest geschikte aanpassing. We brengen mogelijke oplossingen in kaart en bespreken deze met u.

We nemen met u de aanvraagprocedure door en vullen samen met u of voor u het correcte formulier in. Ook voor opvolging van het dossier of vragen omtrent uw aanvraag kan u bij ons terecht.