Terugbetaling ergotherapeutische verstrekkingen

 

Om gebruik te kunnen maken het wettelijk vastgelegde terugbetalingstarief van ergotherapeutische verstrekkingen door het RIZIV, moet men voldoen aan enkele voorwaarden:

 • u moet reeds een volledig programma voor locomotorische en neurologische revalidatie doorlopen hebben;
 • U moet op het punt staan om een compleet programma voor locomotorische revalidatie te voltooien in een gespecialiseerd centrum.
 • U moet een voorschrift hebben, uitgeschreven door de revalidatiearts van het gespecialiseerde centrum waar u de revalidatie volgde/zal volgen. 
 • De ergotherapeutische verstrekkingen moeten volledig of gedeeltelijk zijn uitgevoerd in uw gebruikelijke levenskader.
 • De verstrekkingen moeten zijn uitgevoerd binnen de 6 maanden na afloop van het revalidatieprogramma dat u volgde.

Indien u niet aan deze voorwaarden voldoet, worden andere tarieven gehanteerd (zie tarieven)

 

 


Overzicht honorarium, terugbetaling en remgeld

 

Hieronder een overzicht van:

 • Het honorarium:  het tarief dat wordt aangerekend;
 • De terugbetaling: door het ziekenfonds wordt een deel van het honorarium terugbetaald;
 • Het remgeld: het bedrag dat u uiteindelijk zelf bekostigd, ook bekend als "persoonlijk aandeel"; 
 • Verhoogde tegemoetkoming: de derdebetalersregeling.  Aantal ergotherapeutische verstrekkingen

 

Elk voorschrift van uw behandelende revalidatiearts geeft u recht op:

 • 1 observatiebalans
 • 7 oefensessies (duur 3u/sessie)
 • 2 informatie-, advies- en leersessies (duur 1u/sessie) 
 • 1 laatste observatiebalans