Kinderen en jongeren met:

 • autisme spectrum stoornis
 • DCD
 • AD(H)D
 • motorische achterstand t.g.v.                        bijvoorbeeld prematuriteit
 • lateralisatieproblemen
 • schrijfstoornissen
 • problemen met sensorische                 integratie/verwerking
 • moeilijkheden met tussen-menselijke                 relaties en interacties

Ouders met hun kind                                                 (tot 12 jaar) met:

 • autisme spectrumstoornis
 • problemen met sensorische                  integratie/verwerking
 • moeilijkheden met tussen-menselijke              relaties en interacties
 • motorische achterstand 

 

Huisbezoek

Indien gewenst kan een therapie doorgaan thuis, waarbij er een kleine toeslag wordt verrekend voor verplaatsingskosten en extra verplaatsingstijd.

Praktijk

Groepspraktijk Anemoon

Bredabaan 566

2930 Brasschaat

Wanneer:

 • maandag van 17u tot 22u
 • woensdag van 13u tot 17u 
Afspraak maken via:


 • Psychomotorisch onderzoek        met Movement-ABC;
 • Fijn motorische problemen        met KOEK:
 • Schrijfmotorische problemen      met SOS.
 • Sherborne bewegingspedagogiek en ouder-kindyoga voor ouder en kind samen, met als doel verbondenheid, veiligheid en ontspanning te bieden en de ouder-kind relatie te versterken
 • Sherborne bewegingspedagogiek en kinderyoga om te werken rond veiligheid, nabijheid, relaties, ontspanning en motorische ontwikkeling; 
 • Bodymap om te werken rond lateralisatie, grove en fijne motoriek, algemene neuro-motorische ontwikkeling;
 • Schrijfmethodes voor voorbereidend en aanvankelijk schrijven;
 • Vaardigheidstraining fijne motoriek;

 

 • Psycho-educatie rond ASS, DCD en AD(H)D om de diagnose te verwerken en meer inzicht te krijgen over de mogelijkheden en beperkingen, te zoeken naar oplossingen voor moeilijkheden en tips te vergaren over het dagelijkse functioneren;
 • Executieve vaardigheidstraining (ASS, AD(H)D, DCD) om het plannen, organiseren, handelingen structureren, inhiberen en bijsturen te oefenen;
 • Zelfredzaamheidstraining voor het aanleren van vaardigheden voor activiteiten uit het dagelijks leven;