Lien Totté

 

 

“Samen op weg naar een optimaal zelfstandig leven." 

 

 

Ik studeerde af als ergotherapeut in 2015 aan de Artesis Plantijn Hogeschool te Antwerpen. Via de Bachelor na Bachelor Buitengewoon Onderwijs specialiseerde me verder in ontwikkelingsstoornissen en schoolcontext.  

 

Ik heb gewerkt als ergotherapeut:

  • met ouderen met en zonder dementie
  • bij een ziekenfonds op de dienst maatschappelijk werk
  • met kinderen, jongeren en volwassenen met mentale en meervoudige beperkingen
  • in het onderwijs met kinderen met ontwikkelingsstoornissen/zorgnood. 

Momenteel werk ik als ergotherapeut in de inclusiewerking van BuBaO Kristus Koning waar ik kinderen met ASS en hun leerkrachten ondersteun. 

 

Ook binnen de Eerste Lijn Zone Antwerpen-Noord ben ik actief en vertegenwoordig ik de ergotherapeuten en andere eerstelijnszorgverstrekkers in de voorlopige zorgraad. Samen streven we naar toegankelijke en vraaggerichte zorg op maat van elke hulpvrager.  

 

Mijn specialisaties zijn:

  • Woningaanpassingen en hulpmiddelen voor ouderen en personen met een beperking;
  • ADL-training en individuele ondersteuning voor ouderen en personen met een beperking;
  • Ondersteunen van kinderen en jongeren met leer- en ontwikkelingsproblemen binnen en buiten de schoolcontext;
  • Ouderen met en zonder dementie. 

Ik wil mensen inspireren en helpen het leven te leiden dat ze wensen.

Dat mensen tegen mij kunnen zeggen: “Dankzij jou heb ik niet opgegeven”.

Het is streven naar een gelukkig leven voor mijn medemensen, door ze een hand te reiken op de momenten dat ze het het hardst nodig hebben.

Zorgen dat ze zelf de regie over hun leven kunnen opnemen en hun geluk zelf kunnen maken.